Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員專屬優惠

【會員購物優惠】
 • 消費滿100元送2點購物金,滿200元送4點,以此類推。(一年有效)
 • 不定期會員專屬優惠。

【購物金查看方式】
 • 會員登入後可至〔我的帳戶〕中的〔商店購物金〕查看目前的購物金餘額。


【購物金使用方法】

 • 當帳戶內有效期內購物金,結帳時可選擇是否使用購物金折抵(1點折1元),最高可折抵訂單總額20%(不含運費)。


【注意事項】

 • 折抵購物金的訂單若遭取消,已折抵之購物金將無法返還。
 • 若無註冊/登入會員系統,將無法使用購物金購買商品。
 • 會員優惠與活動購物金折抵不可合併使用。當會員優惠與活動優惠並存時,系統會於結帳時自動選取較優惠方式折抵。
 • 親好物保有隨時保留、修改、中止、變更活動內容細節之權利,且不另行通知。